Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı
22 Şubat 2022

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV ALANI

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları,anket sonuçları değerlendirmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
  •  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.