Bebek Dostu Hastane
01 Nisan 2022

Hastanemiz 2018 yılından bu yana Bebek Dostu Hastane unvanını almıştır.

BAŞARILI EMZİRMEDE 11 ADIM

 1. Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmalı ve bu düzenli aralıklarla tüm sağlık personelinin bilgisine sunulmalıdır.
 2. Tüm sağlık personeli bu politika doğrultusunda eğitilmelidir.
 3. Hamile kadınlar, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelidir,
 4. Doğumdan sonraki ilk bir saat bebeklerin anneleri ile ten teması kurmasını sağlayarak emzirmeye başlama konusunda yardımcı olunmalıdır,
 5. Annelere, emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmelidir,
 6. Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara anne sütünden başka yiyecek, içecek verilmemelidir,
 7. Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulama benimsenmelidir,
 8. Bebeğin her isteyişinde emzirilmesi teşvik edilmelidir,
 9. Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemelidir,
 10. Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları ve anne destek gurupları hakkında bilgilendirilmelidirler.
 11.  Kurumun her sahasında uluslararası mama kodu uygulamaları benimsenmiş ve uygulanıyor olmalıdır.

EMZİRME POLİTİKAMIZ


Temel Yönetim Uygulamaları

1.Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturulur.

 1. Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık Asamblesi’nin ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır.
 2. Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir bebek beslenme politikası oluşturulur. Bebek beslenme politikamız ilk 6 ay sadece anne sütüdür. Bebeklerin 2 yaş ve üzerine kadar emzirmeleri önerilmektedir.
 3. Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.

2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.

Temel Klinik Uygulamalar

3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.

4. Annelerin bebekle derhal ve kesintisiz şekilde ten teması kurmasının sağlanır ve doğumdan sonra en kısa zamanda(ilk yarım saat içinde) emzirmeye başlamaları için annelere destek olunur.

5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sıkça karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur.

6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğanlara anne sütünden başka herhangi bir katı veya sıvı gıda verilmez.

7. Annelerin ve bebekleriyle bir arada tutulması ve bebeklerin günün 24 saati boyunca anneleriyle aynı odada kalması sağlanır.

8. Bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri konusunda annelere destek olunur.

9. Biberon, biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.

10. Ebeveynlerin ve bebeklerin sürekli destek ve bakım hizmetlerine gereken zamanda erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla taburcu işlemleri eş güdüm içerisinde yürütülür.

11.Annelere hastaneden çıktıktan sonra destek ve danışmanlık alabilecekleri yer olarak Dursunbey Devlet Hastanesi Emzirme Danışmanlığı ve Gebe Okulu hakkında bilgi verilir.