2018 Yılı Komite Ve Ekipleri - Yıllık Toplantı Planı
06 Aralık 2021

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hasta Güvenliği Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi / Cerrahi Branş Uzmanı: Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Hasta Güvenliği Komitesi İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi/İdari Mali İşler Müdürü/ Hasta Hakları Birim Temsilcisi:

Bülent ŞENSÖZ

Hasta Güvenliği Komitesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Kalite Yönetim Direktörü/  Raportör:  :

Serap ÇAKMAK

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Raportör:

Fatma CENGİZ

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Dâhili Branş Uzmanı:

Uzm. Dr. Ali KIRIK

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Laboratuar Sorumlu Hekimi:

Uzm. Dr. Şeref KİNYAS

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Bilgi İşlem Sorumlusu:

Turgay YILMAZ

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Temsilci Sağlık Personeli:

Alaadin BODUR

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Diyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi:

Naciye BAHAR

Hasta Güvenliği Komitesi ÜyesiDâhiliye Servis Sorumlu Hemşiresi:

Oğuz ASLANDOĞDU

Hasta Güvenliği Komitesi Üyesi Eczane Çalışanı

Serter ŞİMŞEK

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi/Yönetici / Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Çalışan Sağ. ve Güv.  Komitesi İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi/İdari Mali İşler Müdürü

Bülent ŞENSÖZ

Çalışan Güvenliği Sağ. ve Güv. KomitesiHemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü: 

Fatma SARAN

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi /  Çalışan Hakl. ve Güv. Birim Sorm./ Kalite Yönetim Direktörü/Raportör:

Serap ÇAKMAK

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi/ Kalite Yönetim Birimi Çalışanı:

Şefika KORKMAZ

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi/ Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi: 

Semra AKCAN

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi/Hekim:

Uzm. Dr.Ali KIRIK

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi/Hekim:  

Uzm. Dr. Şeref KİNYAS

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Laboratuar Teknisyeni:

İbrahim VARLIK                              

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Anestezi Teknisyeni:

Mehmet SAPMAZ                               

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Radyoloji Teknisyeni:

Murat CEYHAN    

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Poliklinik Sorumlu Hemşiresi:

Kübra ÇAKAR

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi:

Kıymet ÇELİK

Çalışan Sağ. ve Güv. Komitesi Üyesi Hastane Güvenlik Amiri:

İbrahim HIZLI

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi /Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Eğitim Komitesi İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi/ İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Eğitim Komitesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Eğitim Komitesi  Üyesi Kalite Yönetim Direktörü /  Çalışan Hak. ve Güv. Birim Kalite Sorumlusu:

Serap ÇAKMAK

Eğitim Komitesi Eğitim Birim Sorumlusu / Eğitim Hemşiresi/Raportör:

Nurgül VARLIK

Eğitim Komitesi Üyesi Hekim Temsilcisi:

Uzm. Dr. Zeynep SOYSAL

Eğitim Komitesi Üyesi Enfeksiyon Kalite Sorumlusu/Enfeksiyon Hemş.:

Semra AKCAN

Eğitim Komitesi Üyesi Hekim Dışı Sağlık Personeli/ Cerrahi Sorumlu Hemşiresi:

Mervenur DEMİREL

Eğitim Komitesi Üyesi Kalite Birimi Bölüm Kalite Sorm.

Şefika KORKMAZ

Eğitim Komitesi Üyesi Hekim Dışı Sağlık Personeli (Diyabet Hemşiresi)

Ayşe SALİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Tesis Güvenliği Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi / Başhekim / Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu: 

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Tesis Güvenliği Komitesi İdari Hizmetler Yönetici Temsilcisi/İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Tesis Güvenliği KomitesiHemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Tesis Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü / Raportör:

Serap ÇAKMAK

Tesis Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Birimi Çalışanı:

Şefika KORKMAZ

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi   Tıbbi Cihaz Yönetim Srm., :

Ali ESEN

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi Güvenlik Hizmetleri Sorumlusu:

İbrahim HIZLI

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi Klinik Mühendislik Birim Kalite Sorumlusu/Teknik Servis Sorumlusu:

Süleyman KOÇ

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi Temsilci Sağlık Personeli/ Eğitim Hemşiresi:

Nurgül VARLIK

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi Birim Kalite Sorumlusu/ Enfeksiyon Hemşiresi:

Semra AKCAN

Tesis Güvenliği Komitesi Üyesi Birim Kalite Sorumlusu:

Kıymet ÇELİK

BİNA TURLARI EKİBİ 

İdari ve Mali İşler temsilcisi Müdür:

Bülent ŞENSÖZ

Sağlık Bakım Hizmetleri temsilcisi Müdür:

Fatma SARAN

Kalite Yönetim Direktörü:

Serap ÇAKMAK

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Şefika KORKMAZ

Enfeksiyon Hemşiresi:  

Semra AKCAN

Eğitim Hemşiresi:

Nurgül VARLIK

Teknisyen:

Süleyman KOÇ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi /Başhekim/Cerrahi Branş Hekimi/Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  İdari İşler Yönetici Temsilcisi:

Bülent ŞENSÖZ

Enfeksiyon Kontrol KomitesiHemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Enfeksiyon Hemşiresi/Raportör:

Semra AKCAN

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Laboratuvar Temsilcisi Uzm:

Uzm. Dr. Şeref KİNYAS

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  Dahili Branş Uzman Hekimi:

Uzm. Dr. Ali KIRIK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi   Kalite Yönetim Direktörü

Serap ÇAKMAK

Enfeksiyon Kontrol Komitesi  Cerrahi Servis Sorumlusu:

Mervenur DEMİREL

Enfeksiyon Kontrol KomitesiÜyesi Eczane Çalışanı

Serter ŞİMŞEK

ENFEKSİYON KONTROL EKİBİ

Enfeksiyon Kontrol Ekibi Enfeksiyon Kontrol Hekimi:

Uzm. Dr. Batuhan Hazer

Enfeksiyon Kontrol Ekibi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi/Raportör:

Semra AKCAN

Laboratuvar Temsilcisi Uzm:

Uzm. Dr. Şeref KİNYAS

TEMİZLİK VE ATIK KOMİTESİ

Temizlik ve Atık Komitesi Tıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi /Başhekim/EKK Hekimi:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Temizlik ve Atık Komitesi İdari İşler Yönetici Temsilcisi:

Bülent ŞENSÖZ

Temizlik ve Atık KomitesiHemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/ Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Temizlik ve Atık KomitesiKalite Yönetim Direktörü:

Serap ÇAKMAK

Temizlik ve Atık Komitesi EKK Hemşiresi/Raportör:

Semra AKCAN

Temizlik ve AtıkKomitesi Temizlik Personel Sorumlusu:

Mutlu ŞEN

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Transfüzyon Komitesi Başkanı/ Yönetici / Transfüzyon Merkezinden Sorumlu Hekim/Cerrahi Servis Sorumlu Hekimi/Başhekim :

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Transfüzyon Komitesi Üyesi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma SARAN

Transfüzyon Komitesi Transfüzyon Hemşiresi/Raportör:

Ercan TUFAN

Transfüzyon Komitesi Üyesi/ İç hastalıkları Servis Sorumlu Hekimi:

Uzm. Dr. Ali KIRIK

Labratuvar Sorumlu Hekimi

Şeref KİNYAS

Transfüzyon Komitesi Üyesi / Hemovijilans Hemşiresi:

Ayşe SALİ

Transfüzyon Komitesi Üyesi/ Cerrahi Servis Sorumlu Hemşiresi:

Mervenur DEMİREL

Transfüzyon Komitesi Üyesi/Labratuvar Sorumlusu:

İbrahim VARLIK

Transfüzyon Komitesi Üyesi/İstatistik Sorumlusu

Erhan BODUR

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Radyasyon Güvenliği KomitesiTıbbi Hizmetler Yönetici Temsilcisi /Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Radyasyon Güvenliği Komitesi İdari İşler Yönetici Temsilcisi:

Bülent ŞENSÖZ

Radyasyon Güvenliği Komitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Radyasyon Güvenliği Komitesi Üyesi Görüntüleme Hiz. Sorumlusu/Raportör:

Murat CEYHAN

Radyasyon Güvenliği Komitesi Üyesi KYD

Serap ÇAKMAK

ÇALIŞAN, HASTA VE HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Başkanı: Yönetici / Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Üyesi İdari Mali İşler Müdürü/  Hasta Hakları Birim Sorumlusu:

Bülent ŞENSÖZ

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Üyesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Üyesi Kalite Yönetim Direktörü/  Çalışan Hakl. ve Güv. Birim Sorumlusu:

Serap ÇAKMAK

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Üyesi Kalite Birimi Çalışanı:

Şefika KORKMAZ

Çalışan, Hasta ve Hasta Yakınları Görüşlerini Değerlendirme Ekip Üyesi/Acil Servis Sorm. /Hasta Güvenliği Komite Üyesi

Okan ÇAKAR

MEMNUNİYET ANKETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Değerlendirme Ekip Başkanı/ Yönetici/Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

İdari Ve Mali İşler Temsilcisi Müdür:

Bülent ŞENSÖZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Temsilcisi Müdür:

Fatma SARAN

Kalite Yönetim Direktörü / Çalışan Hakl.ve Güv. Sorm / Raportör:

Serap ÇAKMAK

Kalite Yönetim Birimi Çalışanı

Şefika KORKMAZ

Acil Servis Sorumlu Hemş.

Okan ÇAKAR

MEMNUNİYET ANKETLERİ UYGULAMA SORUMLULARI

Çalışan Memnuniyet Anketleri

Serap ÇAKMAK

Acil Hasta Memnuniyet Anketi

Okan ÇAKAR                         

 Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi

Kübra ÇAKAR                        

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

Oğuz ASLANDOĞDU           

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

Mervenur DEMİREL              

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

Emine TABANCALIOĞLU   

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM VE KALİBRASYON EKİBİ

Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi Başkanı Müdür:

Bülent ŞENSÖZ

Tıbbi Cihaz Yönetim ve Kalibrasyon Ekip Üyesi / Klinik Mühendislik Birim Sorumlusu:

Süleyman KOÇ

Tıbbi Cihaz Yönetim ve Kalibrasyon Ekip Üyesi /Tıbbi Cihaz Ana Deposu Sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi (biyomedikal depo):

Ali ESEN

Tıbbi Cihaz Yönetim ve Kalibrasyon Ekip Üyesi /Ayniyat Saymanı:

Urgiye GEVGİN

Tıbbi Cihaz Yönetim ve Kalibrasyon Ekip Üyesi/ Klinik Mühendislik Birimi/ Raportör:

Turgay YILMAZ

Tıbbi Cihaz Yönetim ve Kalibrasyon Ekip Üyesi/HBTC Labratuvar  Sorumlusu:

İbrahim VARLIK

ANTİBİYOTİK KONTROL VE AKILCI İLAÇ KULLANIMINDAN SORUMLU EKİP 

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Başkanı/Farmakovijilans Sorumlusu/ Cerrahi Branş Uzmanı/Yönetici / Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Üyesi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Üyesi /Dahili Branş Uzm:

Uzm. Dr. Ali KIRIK

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Üyesi/ Eczane Sorumlusu

Serter ŞİMŞEK

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Üyesi Tıbbi Sekreter/Raportör:

Fatma CENGİZ

Antibiyotik Kontrol ve Akılcı İlaç Kullanımından Sorumlu Ekip Üyesi EKK Hemşiresi:

Semra AKCAN

BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

Hastane Yöneticisi/ Ekip Başkanı

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Müdür:

Bülent ŞENSÖZ

Hastane Bilgi SistemiBilgi İşlem Sorumlu/Raportör:

Turgay YILMAZ

Otomasyon Sorumlusu:

Oğuzhan Abdullah SUGÜT

Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Ekip Üyesi Arşiv Birimi Sorumlu Memuru:

Necati ÇAKAL

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ

Mavi Kod Ekibi Tıbbi Hizmetler Temsilcisi/Yönetici / Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Mavi Kod Ekip Üyesi İdari Hizmetler Temsilcisi/ İdari Mali Hizmetler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Mavi Kod Ekip Üyesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi /Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Fatma SARAN

Mavi Kod Ekip Üyesi Anestezi Uzman Hekimi

Uzm. Dr. Haluk ÖZDEMİR

Mavi Kod Ekip Üyesi Acil Sorumlusu/Raportör:

Okan ÇAKAR

Mavi Kod Ekip Üyesi Anestezi Sorumlusu

Mehmet SAPMAZ

Mavi Kod Ekip Üyesi Güvenlik Amiri

İbrahim HIZLI

PEMBE KOD SORUMLU EKİBİ

Pembe Kod Ekibi Tıbbi Hizmetler Temsilcisi/ Yönetici /Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Pembe Kod Ekip Üyesi İdari Hizmetler Temsilcisi/İdari Mali Hizmetler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Pembe Kod Ekip Üyesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Pembe Kod Ekip ÜyesiTeknik Servis Sorm. :

Süleyman KOÇ

Pembe Kod Ekip Üyesi Çocuk Servisi Sorumlusu

Oğuz ASLANDOĞDU

Pembe Kod Ekip Üyesi/Doğum Hiz. Sorumlusu/Raportör:

Ayten TÜFEK

Pembe Kod Ekip ÜyesiGüvenlik Amiri:

İbrahim HIZLI

BEYAZ KOD SORUMLU EKİBİ

Beyaz Kod Ekibi Tıbbi Hizmetler Temsilcisi/ Yönetici /Başhekim:

Uzm.  Dr. Batuhan HAZER

Beyaz Kod Ekip Üyesi İdari Hizmetler Temsilcisi/İdari Mali Hizmetler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Beyaz Kod Ekip Üyesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Beyaz KodEkip Üyesi/ Çalışan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlu/Raportör:

Serap ÇAKMAK

Beyaz Kod Ekip Üyesi Güvenlik Amiri:

İbrahim HIZLI

KIRMIZI KOD SORUMLU EKİBİ

Kırmızı Kod EkibiTıbbi Hizmetler Temsilcisi/ Yönetici / Başhekim:

Uzm.  Dr. Batuhan HAZER

Kırmızı Kod Ekip Üyesi İdari Hizmetler Temsilcisi/İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Kırmızı Kod Ekip Üyesi Hemşirelik Hizmetleri Temsilcisi/Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Kırmızı Kod Ekip Üyesi Sivil Savunma Birim Sorumlusu

Ali ESEN

Kırmızı Kod Ekip Üyesi Teknik Birim Sorumlusu/ Klinik Mühendislik Birimi/ Raportör:

Süleyman KOÇ

Kırmızı Kod Ekip Üyesi/ Güvenlik Amiri:

İbrahim HIZLI

Kırmızı Kod Ekip Üyesi/ Temizlik Pers. Sorumlusu:

Mutlu ŞEN

Kırmızı Kod Ekip Üyesi Acil Birim Sorumlusu

Okan ÇAKAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Başkanı: Yönetici /Başhekim

Uzm.  Dr. Batuhan HAZER

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üye İdari ve Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üye Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurul Üye/Personel Şefi/ Sekreterya:

Süleyman BEY

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üye /Çalışan Hakl. Ve Güv. Sorm. :

Serap ÇAKMAK

İş Yeri Sendika Temsilcisi

Allaaddin BODUR

İş Yeri Sendika Temsilcisi :

Süha Ertuğrul GÜNEY

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üye/ Temizlik Pers. Sorm.: 

Mutlu ŞEN

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üye/Güvenlik Pers. Sorm.:

İbrahim HIZLI

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üye / Yemekhane Pers. Sorm.:

Zekeriya TAYLAN

KONSÜLTASYON DEĞERLENDİRME EKİBİ

Yönetici / Başhekim:

Uzm.  Dr. Batuhan HAZER

İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Acil Servis Sorumlu Hekimi:

Dr. Ferdi BAŞYİĞİT

Kalite Direktörü:

Serap ÇAKMAK

KYB Çalışanı:

Şefika KORKMAZ

Acil Birim Sorumlusu Hemşiresi

Okan ÇAKAR

Acil Birim Tıbbi Sekreter / Raportör:

Fatma CENGİZ

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Hastane Yöneticisi/ Başhekim:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Anestezi Uzmanı:

Uzm. Dr. Haluk ÖZDEMİR

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi:

Emine TABANCALIOĞLU

Diyetisyen

Beyza ÇALIŞIR

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ

Başhekim/ HAP Başkanı/Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma  SARAN

Ameliyathane Sorumlu Hekimi/ Anestezi Uzmanı:

Uzm. Dr. Haluk ÖZDEMİR

Acil Servis Sorumlu Hekimi:

Dr. Ferdi BAŞYİĞİT

Kalite Yönetim Birimi Direktörü:

Serap ÇAKMAK

Acil Birim Sorumlusu Hemşiresi:

Okan ÇAKAR

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Kıymet ÇELİK

Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi

Emine TABANCALIOĞLU

HAP Sekreteryası

Ali ESEN

KLİNİK KALİTE VE VERİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme Komisyonu Başkanı /Yönetici /Başhekim/ Genel Cerrahi Uzmanı :

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye İdari ve Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  Kalite Direktörü

Serap ÇAKMAK

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  Kalite Birim Çalışanı

Şefika KORKMAZ

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  Dahiliye Uzmanı

Uzm. Dr. Ali KIRIK

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzm. Dr. Şeref  KİNYAS

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜyesi

Oğuzhan SUGÜT

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  USS Veri Sorumlusu Yedeği

Erhan Bodur

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye   USS Veri Sorumlusu

Turgay Yılmaz

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye  Eğitim Hemşiresi

Nurgül Varlık

Klinik Kalite ve Veri İyileştirme KomisyonuÜye TİG Sorumlusu  

Refik BÖCEK

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME KOMİTESİ

Tıbbi Hizmetler Yöneticisi:

Uzm. Dr. Batuhan HAZER

İdari Mali İşler Müdürü:

Bülent ŞENSÖZ

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü:

Fatma SARAN

Kalite Yönetim Birimi Direktörü:

Serap ÇAKMAK

KYB Çalışanı:

Şefika KORKMAZ

Eğitim Hemşiresi:

Nurgül VARLIK

Enfeksiyon Hemşiresi

Semra AKCAN

İlaç Yönetimi/Eczane Hizmetleri Birimi Kalite Yönetim Sorumlusu:

Serter ŞİMŞEK

Radyasyon Güvenliği /Görüntüleme Hizmetleri Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Murat CEYHAN

Acil Servis Sorumlusu:

Okan ÇAKAR

Ameliyathane Hizmetleri Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Kıymet ÇELİK

Anestezi Hizmetleri Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Mehmet SAPMAZ

Yoğun Bakım Hizmetleri Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Emine TABANCALIOĞLU

Hemodiyaliz Hizmetleri Kalite Yönetim Sorumlusu:

Naciye BAHAR

Laboratuar HizmetleriBölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

İbrahim VARLIK

Klinik Mühendislik  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Süleyman KOÇ

Poliklinik Hiz.  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Kübra ÇAKAR

Cerrahi  Hiz.  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Merve Nur DEMİREL

Dahiliye  Hiz.  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Oğuz ASLANDOĞDU

Doğum Hiz.  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Ayten TÜFEK

Bilgi İşlem  Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Turgay YILMAZ

Arşiv Hizmetleri Bölüm Kalite Yönetim Sorumlusu:

Necati ÇAKAL


2018 YILI KOMİTE / EKİPLER

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

28

 

 

31

 

 

29

 

 

30

 

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

28

 

 

31

 

 

29

 

 

30

 

EĞİTİM KOMİTESİ

30

 

 

20

 

 

20

 

 

19

 

 

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 

23

 

 

25

 

 

17

 

 

23

 

BİNA TURU

 

21-22

 

 

23-24

 

 

15-16

 

 

21-22

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

12

 

20

27

26

TEMİZLİK VE ATIK KOMİTESİ

12

 

20

27

26

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

11

4

4

3

YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME KOMİTESİ

18

18

18

19

RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

28

29

 

 

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

28

29

ANTİBİYOTİK KONTROL VE AKILCI İLAÇ KULANIMINDAN SORUMLU EKİP

 

 

16

21

KLİNİK KALİTE VE VERİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

16

21

BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

 

9

14

 

TIBBİ CİHAZ YÖNETİM VE KALİBRASYON EKİBİ

 

9

14

 

MAVİ KOD EKİBİ

 

2

7

 

PEMBE KOD EKİBİ

 

2

7

 

BEYAZ KOD EKİBİ

 

2

7

 

KIRMIZI KOD EKİBİ

 

2

7

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

16

17

 

 

KONSÜLTASYON DEĞERLENDİRME EKİBİ

5

1

1

2

2

1

2

1

3

1

1

3

MEMNUNİYET ANKETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

5

1

1

2

2

1

2

1

3

1

1

3

ÇALIŞAN, HASTA VE HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

5

1

1

2

2

1

2

1

3

1

1

3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

15

15

15

16

15

18

16

15

17

15

15

17

NOT: Kurul/Komite/Ekip çalışmalarını Görev Yetki ve Sorumluluklar Talimatı ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yapacak, toplantıya dair kayıtlar tutulacaktır. Toplantı yeri toplantı salonu ya da Başhekim odasıdır. Toplantılar planlanan tarihlerde ve gerektiği durumlarda toplanılır. Kırmızı Kod ve Tesis Tahliye Tatbikatı: Yılda en az 1 kez yapılır. Beyaz Kod, Pembe Kod, Mavi Kod Tatbikatı: Yılda en az 2 kez yapılır.