Dış Kaynaklı Dökümanlar
17 Şubat 2022 

 

 

 

 

 

 

S / N

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMAN LİSTELERİ

 

1

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Siteyi Aç

2

Birlik Değerlendirme el kitabı

Siteyi Aç

3

Bulaşıcı Hastalıkların İhbarı ve Bildirim Sistemi Yönergesi

Siteyi Aç

4

Bütçe Uygulama Tebliği

Siteyi Aç

5

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Siteyi Aç

6

Ek Ödeme Yönetmeliği

Siteyi Aç

7

Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Dokümanı

Siteyi Aç

8

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Siteyi Aç

9

Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği

Siteyi Aç

10

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Siteyi Aç

11

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Siteyi Aç

12

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkındaki Yönetmelik

Siteyi Aç

13

Kamu İhale Sözleşmesi Kanunu-Kamu İhale Genel Tebliği

Siteyi Aç

14

657 Devlet Memurları Kanunu

Siteyi Aç

15

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

Siteyi Aç

16

4857 Sayılı Yeni İş Kanunu

Siteyi Aç

17

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

Siteyi Aç

18

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

Siteyi Aç

19

Sağlık Bakanlığı Çekirdek Kaynak Yönetimi

Siteyi Aç

20

Sivil Savunma Kanunu

Siteyi Aç

21

Yangın Yönetmeliği

Siteyi Aç

22

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği

Siteyi Aç

23

Tam Gün Yasası

Siteyi Aç

24

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Siteyi Aç

25

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Siteyi Aç

26

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları Hakkında Genelge

Siteyi Aç

27

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmelik

Siteyi Aç

28

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği

Siteyi Aç

29

Hasta Hakları Uygulama Genelgesi

Siteyi Aç

30

Taşınır Mal Yönetmeliği

Siteyi Aç

31

Hemşirelik Yönetmeliği

Siteyi Aç

32

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Siteyi Aç

33

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Siteyi Aç

34

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Siteyi Aç

35

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Siteyi Aç

36

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte

Siteyi Aç

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

Güvenli Cerrahi Uygulamaları Rehberi

Siteyi Aç

38

SKS Doküman rehberi

Siteyi Aç

39

İlaç Güvenliği Rehberi

Siteyi Aç

40

İşçi sağlığı ve iş güvenliği

Siteyi Aç

41

Güvenlik Raporlama

Siteyi Aç

42

Kamu Hastaneleri Kurumu Tıbbi sunum rehberi

Siteyi Aç

43

Mobbing Bilgi Rehberi

Siteyi Aç

44

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Siteyi Aç

45

Ulusal Yargı Ağı

Siteyi Aç

46

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Siteyi Aç

47

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Siteyi Aç

48

Resmi Gazete

Siteyi Aç

49

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi

Siteyi Aç

50

Sağlıkta Hakemli Bilimsel Dergisi (5.Sayı)

Siteyi Aç

51

Sağlıkta Kalite Değerlendirme Kuralları

Siteyi Aç

52

Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi Eğitimi Ders Notları

Siteyi Aç

53

Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı (1. Cilt)

Siteyi Aç

54

Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongresi Sözel Bildiriler Kitabı (2. Cilt)

Siteyi Aç

55

Sks Doküman Yönetim Sistemi

Siteyi Aç

56

Sağlıkta Hakemli Bilimsel Dergisi (4.Sayı)

Siteyi Aç

57

Sağlıkta Hakemli Bilimsel Dergisi (3.Sayı)

Siteyi Aç

58

Sağlıkta Hakemli Bilimsel Dergisi (2.Sayı)

Siteyi Aç

59

Sağlıkta Hakemli Bilimsel Dergisi (1.Sayı)

Siteyi Aç

60

Mesai Dışı Poliklinik Uygulaması Hakkında Genelge (2010/6)

Siteyi Aç

61

Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Siteyi Aç

62

Sağlık Personeli Çalışma Saatleri 2010/55

Siteyi Aç

63

Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu

Siteyi Aç

64

Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Siteyi Aç

Dair Yönetmelik

65

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Siteyi Aç

66

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde

Siteyi Aç

Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte

Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik