İdari Birimler
01 Mart 2022


 • Gelir Tahakkuk (Fatura)
 • Gider Tahakkuk
 • Satınalma
 • Arşiv
 • Ayniyat
 • Maaş
 • Ek Ödeme
 • Özlük
 • Evrak Kayıt
 • İstatistik
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Hasta İletişim Birimi
 • Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
 • Tig
 • Eğitim Birimi
 • Bilgi İşlem
 • Klinik Mühendislik
 • Teknik Birim
 • Santral

İdari_11.jpg
İdari_12.jpg
İdari_10.jpg
İdari_13.jpg
İdari_14.jpg
İdari_15.jpg
İdari_16.jpg
İdari_17.jpg
İdari_18.jpg
İdari_2.jpg
İdari_3.jpg
İdari_4.jpg

İdari_5.jpg
İdari_6.jpg
İdari_7.jpg
İdari_8.jpg
İdari_9.jpg