T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Dursunbey Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Dursunbey Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı

Güncelleme Tarihi: 25/02/2019

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV ALANI

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  • Kurum içi yapılan öz değerlendirmeleri yönetir ve değerlendirir.
  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
  • Hasta ve Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları anket uygulamaları,anket sonuçları değerlendirmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışması,hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması süreçlerini yönetir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,SKS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol ve bu düzenlemelerin revizyonunu takip eder.
  •  Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.